Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Εισαγωγή στην παιδαγωγική

Θέσεις, αντιθέσεις και προβληματισμοί

  • ISBN-13: 978-960-343-572-3
  • Κυριακίδη Αφοί, 2000, Θεσσαλονίκη
  • 2η έκδ.
  • € 14.93 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 24.0 x 17.0 cm, 270 σελ.


Περιγραφή

Η σειρά «Καινοτομίες της Εκπαίδευσης» αποβλέπει να συμβάλει στη σθεναρή περιχάραξη του εκπαιδευτικού έργου και της διδακτικής πράξης των υποψηφίων και των υπηρετούντων διδασκόντων με δημοσιεύσεις σχετικών με την πραγμάτωση καινοτόμων θεμάτων. Η σειρά απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τα εκπαιδευτικά δρώμενα. Στο παρόν δημοσίευμα γίνεται πρώτα λόγος για την αυτοτέλεια, το αντικείμενο και τις μεθόδους έρευνας της Επιστήμης της Παιδαγωγικής, και στη συνέχεια τίθενται και συζητούνται εκπαιδευτικά προβλήματα, παιδαγωγικά και διδακτικά ερωτήματα και ζητήματα τα οποία επηρεάζουν αποφασιστικά όχι μόνον τον υποψήφιο, αλλά και τον υπηρετούντα εκπαιδευτικό στο έργο του. Επίσης, παρατίθενται και αναπτύσσονται θέσεις, αντιθέσεις και προβληματισμοί που αποβλέπουν στην πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση και πληροφόρηση του κάθε αναγνώστη, ανεξάρτητα από επάγγελμα.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΛΛΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ