Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Διδακτική βασικών μαθηματικών εννοιών

Αριθμοί και αριθμητικές πράξεις

  • ISBN-13: 978-960-375-127-4
  • Μεταίχμιο, 2000, Αθήνα
  • 1η έκδ.
  • € 18.26 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 21.0 x 14.0 cm, 235 σελ.

Θεματική Ταξινόμηση

Περιγραφή

Οι ιδιορρυθμίες που χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο των μαθηματικών εννοιών, τα προβλήματα που εμπεριέχει ο συσχετισμός αυτών με καταστάσεις της πραγματικότητας, οι νοητικές δυσκολίες των παιδιών για την κατανόηση και το χειρισμό τους, η έννοια και η διαφοροποίηση του νοήματος των αριθμητικών πράξεων από τη εφαρμογή τους σε διαφορετικές καταστάσεις της πραγματικότητας για την επίλυση προβλημάτων είναι μερικά από τα θέματα που αναλύονται σ` αυτό το βιβλίο. Η προσέγγιση των θεμάτων αυτών γίνεται με βάση μια οπτική που θεωρεί την μαθηματική γνώση μια δυναμική διαδικασία διερεύνησης, τη μάθηση των μαθηματικών μια γενεσιουργό διαδικασία κατασκευής νοημάτων που διαμορφώνεται καθοριστικά από την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη διδασκαλία των μαθηματικών, μια κοινωνικά οργανωμένη δραστηριότητα μάθησης που οφείλει να δημιουργεί περιβάλλοντα μάθησης στα παιδιά της σχολικής ηλικίας.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]Περιεχόμενα

Εισαγωγικά
1. Τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο των μαθηματικών εννοιών
2. Θεμελιώδεις λογικό-μαθηματικές έννοιες και σχέσεις
3. Οι έννοιες του αριθμού και οι αντιστοιχίσεις των αριθμών σε καταστάσεις πραγματικότητας
4. Οι έννοιες των μαθηματικών πράξεων και οι αντιστοιχίες τους σε καταστάσεις της πραγματικότητας
5. Οι διαδοχικές επεκτάσεις της έννοιας του αριθμού: ακέραιος, κλάσμα, ρητός αριθμός και πραγματικός αριθμός
Παράρτημα
Βιβλιογραφικές αναφορές