Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Δημόσια δάνεια

Θεματική Ταξινόμηση

Περιγραφή

Το αναλυτικό ευρετήριο που παρουσιάζεται στην έκδοση αυτή αναφέρεται στους φακέλους των δημοσίων δανείων του ελληνικού κράτους της περιόδου 1862-1940 που φυλάσσονται στο Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας και περιλαμβάνουν: αλληλογραφία σχετική με τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη των δανείων, αιτιολογικές εκθέσεις νομοσχεδίων, προσχέδια και σχέδια νόμων, φύλλα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, συμβάσεις δανείων, καταλόγους εγγραφέντων στα δάνεια, υπομνήματα, μνημόνια, σημειώματα κτλ. Η σειρά των Δημοσίων Δανείων παρουσιάζει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται με την οικονομική ιστορία της Ελλάδας.