Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Γενικές αρχές μάρκετινγκ και ηλεκτρονικό εμπόριο

Εφαρμογή e-Commerce και τουριστικές επιχειρήσεις: Μετασχηματισμός του Marketing Mix και σύγκριση με παραδοσιακές μορφές εμπορίου

  • ISBN-13: 978-960-7510-93-8
  • Παπασωτηρίου, 2001, Αθήνα
  • € 23.81 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 24.0 x 17.0 cm, 315 σελ.


Περιγραφή

Αυτό το βιβλίο καλύπτει βασικές πτυχές του Μάρκετινγκ και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και ιδιαίτερα:
-Το πως μπορούν να παρουσιασθούν οι Βασικές Αρχές του Μάρκετινγκ με σαφήνεια και πληρότητα, όπως απαιτούν οι σημερινές ανάγκες της αγοράς.
-Το πως αναπτύσσεται το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-Commerce) και πως εισέρχεται δυναμικά στο χώρο επιρροής του Μάρκετινγκ.
-Το πως να αναπτυχθεί μια θεωρητική βάση-μοντέλο αλλά και εργαλεία-πίνακες εναλλακτικών αποφάσεων που θα βοηθήσουν τους ασχολούμενους με το Marketing αλλά και τους ίδιους τους επιχειρηματίες στο να πάρουν τις σωστές αποφάσεις τόσο στις απτές όσο και στις άυλες επιχειρήσεις.
-Το πως γίνονται οι εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και ποια είναι η διείσδυση και ποιες είναι οι επιπτώσεις τους στις σύγχρονες επιχειρήσεις με εφαρμογή στις Τουριστικές Επιχειρήσεις.