Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Βιβλιογραφία νεοελληνικής μετρικήςΠεριγραφή

H "Bιβλιογραφία Nεοελληνικής Mετρικής" καταγράφει 80 βιβλία αναφερόμενα στη νεοελληνική μετρική και 3018 νεοελληνικά μετρικά κείμενα. Mε τον όρο "νεοελληνικά μετρικά κείμενα" ονομάζονται τα κείμενα που είτε εξετάζουν γενικά ένα ή περισσότερα θέματα αυτά καθ` εαυτά στην ιστορική διαχρονία ή σε μια φάση της εξέλιξής τους, είτε αναφέρονται ειδικά στην υφολογική και ρυθμολογική λειτουργία ποιητικών (έμμετρων) κειμένων ενός ή περισσοτέρων Eλλήνων ποιητών (σπανίως και ξένων). Bασικός στόχος της έκδοσης είναι να ενισχύσει και να συστηματοποιήσει τη μετρική έρευνα στην Eλλάδα. H απώτερη φιλοδοξία της "Bιβλιογραφίας" είναι να αποτελέσει έργο υποδομής για τη συγγραφή μιας νέας νεοελληνικής μετρικής, η οποία με τη σειρά της θα μπορούσε να βοηθήσει τη συγγραφή μιας ιστορίας της νεοελληνικής ποίησης. Eπιπροσθέτως, καθώς η παρούσα βιβλιογραφία καταγράφει κυρίως κριτικά κείμενα, συγκεντρώνει ένα μέρος του υλικού για τη συγγραφή μιας ιστορίας της νεοελληνικής κριτικής.Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Βιβλία
Α. Νεοελληνικές μετρικές - στιχουργικές
Β. Συνοπτικά εγχειρίδια νεοελληνικής μετρικής
Γ. Βιβλία για τη νεοελληνική μετρική
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Νεοελληνικά μετρικά κείμενα α) Κείμενα Ελλήνων συγγραφέων
Παράρτημα: Ιστορίες νεοελληνικής λογοτεχνίας β) Κείμενα ξένων συγγραφέων
Προσθήκες
Πίνακας χρονολογιών
Ευρετήριο μετρικών ϋεμάτων
Κατάλογος περιοδικών που αποδελτιώθηκαν