Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Παρασκευόπουλος 1877 - 1964

Φωταυγείς παράγραφοι από τον βίον και την πολιτείαν αυτού

  • ISBN-13: 978-960-631-782-8
  • Ιδιωτική Έκδοση, 2007, Αίγινα
  • 1η έκδ.
  • € 5.07 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 24.0 x 17.0 cm, 134 σελ.


Περιγραφή

Το παρόν τομίδιον περιλαμβάνει κατ` ανατύπωσιν τας "είκοσι (20) φωταυγείς παραγράφους" από τον βίον και την πολιτείαν του Αρχιμ. Γερβασίου Χ. Παρασκευοπούλου, εκ του εις β` έκδοσιν κυκλοφορουμένου περιπύστου έργου του: "Ερμηνευτική Επιστασία επί της Θείας Λειτουργίας", εκδ. Αναπλαστικής Σχολής, Πάτραι 2005.
Χαράσσομεν προλογικάς τινάς γραμμάς, επιλέγοντες πολυφιλήτους και θελκτικάς προτάσεις, αναφερομένας εις τα διδάγματα του αγίου πατρός, του και επί οκτώ (8) και πλέον δεκαετίας διδασκάλου των πιστών της πόλεως του Πρωτοκλήτου, θα απετέλει τολμηράν παρρησίαν, εάν ωμιλούσαμεν περί βιογραφικού χαράγματος. Απλώς ανασύρομεν χαρακτηριστικάς γραμμάς από τον βίον και την πολιτείαν του... [...]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)