Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
 • Από Εώς

Αναδιάρθρωση του κλάδου παροχής υπηρεσιών υγείας

Δημιουργία αξίας βάσει αποτελεσμάτων

 • ISBN-13: 978-960-697-019-1
 • Έλλην, 2009, Αθήνα
 • 1η έκδ.
 • € 50.72 (περ ΦΠΑ 6%)
 • Τίτλος πρωτοτύπου:

  Redefining Health Care
 • Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
 • Χαρτόδετο
 • 24.0 x 17.0 cm, 680 σελ.


Περιγραφή

Οι έννοιες του ανταγωνισμού επί τη βάσει της αρχής "κερδίζω-κερδίζεις" ή βάσει "αποτελεσμάτων" και "παροχής μέγιστης αξίας" στον ασθενή, ήταν μέχρι πρόσφατα άγνωστες στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, τα δεδομένα αλλάζουν. Τα αυξανόμενα προβλήματα στο κόστος, αλλά και στην ποιότητα των Υπηρεσιών Υγείας, προβληματίζουν τους συντελεστές των συστημάτων υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το παρόν σύγγραμμα προσφέρει έναν μοναδικό και σύγχρονο τρόπο προσέγγισης των δυσλειτουργιών και της αναποτελεσματικότητας της προσφοράς υπηρεσιών υγείας.

Τα θέματα που διερευνώνται αφορούν τα αίτια των προβλημάτων καθώς και τους λόγους που οδήγησαν στην αποτυχία των μεταρρυθμίσεων στον τομέα υγείας. Αναλύεται η έννοια του ανταγωνισμού και ο ρόλος του κάθε "παίκτη" του συστήματος μεμονωμένα. Τέλος επιχειρείται ανάλυση του τρόπου εφαρμογής του "νέου" ανταγωνισμού σε ένα υφιστάμενο σύστημα υγείας.

Αν και τα δεδομένα λαμβάνονται από το αμερικάνικο σύστημα υγείας, το "απόλυτο" παράδειγμα ανταγωνιστικού συστήματος υγείας, οι αρχές που εκφράζονται έχουν καθολική ισχύ και μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα συστήματα υγείας. Η ανάπτυξη των επιμέρους θεμάτων έχει γίνει με τρόπο ώστε να γίνονται κατανοητά από εξωτερικούς και εσωτερικούς παρατηρητές. Παράλληλα έχει δοθεί έμφαση στην αυτοτέλεια του κάθε κεφαλαίου, στοιχείο που εξυπηρετεί τη μερική ανάγνωση του βιβλίου, όταν το ζητούμενο είναι η εξέταση του ενός μόνο θέματος.

Το μείγμα όλων αυτών των στοιχείων εξασφαλίζει την επιτυχημένη απεικόνιση του σύγχρονου περιβάλλοντος του κλάδου της Υγείας και καθιστά το σύγγραμμα του Καθηγητή Στρατηγικής του Harvard M.E. Porter και της Καθηγήτριας καινοτομίας του Πανεπιστημίου της Virginia E. Teisberg, ιδανικό και χρήσιμο για όλους τους αναγνώστες, παρόχους υπηρεσιών υγείας, διδάσκοντες, φοιτητές, αλλά και λοιπούς φορείς του ελληνικού συστήματος υγείας.

Το 2007, το βιβλίο αυτό "Redefininh Health Care" ψηφίστηκε ως το καλύτερο βιβλίο της χρονιάς από το American College of Healthcare Executives.