Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
 • Από Εώς

Greek Mythology

Gods and Heroes: The Troian War: The Odyssey

 • ISBN-13: 978-960-213-373-6
 • Εκδοτική Αθηνών, 2001, Αθήνα
 • 2η έκδ.
 • € 9.95 (περ ΦΠΑ 6%)
 • Τίτλος πρωτοτύπου:

  Ελληνική μυθολογία
 • Γλώσσα πρωτοτύπου: Ελληνική, Νέα
 • Χαρτόδετο
 • 24.0 x 17.0 cm, 183 σελ.


Περιγραφή

The gods, the heroes, the Trojan War, the Argonauts are just some of the fascinating subjects that the reader will find in `Greek Mythology`. The vivid imagination of the ancient Greeks has left us a legacy that entertains and instructs the reader of our time in the captivating world of antiquity.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]Περιεχόμενα

Prefix
COSMOGONY
Theogony
Cronus rules the world
The battle of the Titans
The battle of the Giants
Typhon
The races of man
Prometheus, the benefactor of mankind
THE GODS
Zeus, father of gods and men
The love life of Zeus
Hera, first lady of Olympus
Athena, goddess of wisdom
Poseidon, lord of the seas
Demeter, patron of farming
Apollo, god of light
Escapades of Apollo
Artemis, goddess of the hunt
Hermes, messenger of the gods
Ares, god of war
Aphrodite, goddess of beauty and of love
Hephaestus, god of metalwork
Dionysus, god of wine
Asclepius, god of medicine
Gods of the Underworld
Lesser gods
THE HEROES
Heracles
The early years of Heracles
'Heracles Furens'
Labours of Heracles in the Peloponnese
Labours of Heracles at the ends of the earth
Other feats of Heracles
The end of Heracles
Theseus
Theseus on the way to Athens
Theseus in the palace of Aegeus
Theseus and the Minotaur
Theseus as king
Jason
The Golden Fleece
The Expedition of the Argonauts
Jason at Colchis
The return of the Argo
Jason and Medea
Perseus
Perseus and Medusa
Cadmus, founder of Thebes
The children of Cadmus
Oedipus
Oedipus, King of Thebes
Oedipus at Colonus
Antigone and Ismene
Bellerophon
Meleager and the hunting of the Calydonian Boar
Pelops
THE TROJAN WAR
The marriage of Peleus and Thetis
Helen
The Mobilization
The Achaeans
The Trojans
The beginning of the Campaign
The wrath of Achilles
The death of Patroclus
Hector and Achilles
The end of Achilles
Philoctetes and Neoptolemus at Troy
The fall of Troy
The return of the heroes
The murder of Agamemnon and the revenge of Orestes
THE ODYSSEY
Among the Cicones, the Lotus-eaters, and in the land of the Cyclopes 164
From the island of Aeolus to the island of Circe
Odysseus in Hades
From the Sirens to Thrinacia
From the island of Calypso to the island of the Phaeacians
Odysseus on Ithaca
Index
Sources of illustration
Map