Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

A Regional Analysis of Declared Incomes in GreeceΠεριγραφή

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το θέμα της χωρικής κατανομής του εισοδήματος ξεφεύγοντας από το σύνηθες σχήμα των νομών ή διοικητικών περιφερειών. Επί τούτου, προβαίνει στην χωρική απεικόνιση των τοπικών εισοδηματικών στοιχείων της χώρας σε επίπεδο 895 δήμων/κοινοτήτων και ταχυδρομικών τομέων. Στη συνέχεια επιχειρείται η οικονομετρική ανάλυση των μέσων δηλωθέντων τοπικών εισοδημάτων η οποία επιτρέπει:
- την απομόνωση των επιδράσεων των χωρικών ιδιαιτεροτήτων από δημογραφικά και
άλλα χαρακτηριστικά (λ.χ., την πληθυσμιακή πυκνότητα, τη δημογραφική και εκπαι-
δευτική σύνθεση του πληθυσμού, την απασχόλησή του, την ύπαρξη αλλοδαπών κ.ά.),
και
- τη συγκριτική μελέτη εναλλακτικών χωρικών ομαδοποιήσεων (συμπεριλαμβανομένης της εξειδικεύσεως που βασίζεται στην ισχύουσα περιφερειακή οργάνωση της Ελλάδος).
Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η χωρική κατανομή του εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα με τη βοήθεια δύο πηγών τοπικών στοιχείων διαφορετικής προέλευσης: των δημογραφικών της απογραφής του 2001, και των εισοδηματικών του 2002 που αφορούν στα δηλωθέντα εισοδήματα του προηγουμένου έτους. Είναι ίσως η πρώτη φορά που οι πηγές αυτές συνδυάζονται και αξιοποιούνται με τον τρόπο αυτό, με αντικειμενικό σκοπό να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση του περιφερειακού προβλήματος της χώρας. [...]