Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Ψηφιακή χαρτογραφία και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

  • ISBN-13: 978-960-9495-25-7
  • Δίσιγμα, 2011, Θεσσαλονίκη
  • 1η έκδ.
  • € 32.85 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 24.0 x 17.0 cm, 190 σελ.


Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό, περιγράφονται και αναλύονται βασικές και προχωρημένες έννοιες των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων: - της Ψηφιακής Χαρτογραφίας - των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) (χωρικά-μη χωρικά δεδομένα, επίπεδα πληροφοριών και λήψη αποφάσεων), - των δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης και εντοπισμού θέσης (GPS,GLONASS, GALILEO) και - των προβολικών συστημάτων και των Γεωδαιτικών Συστημάτων Αναφοράς (ΓΣΑ), με έμφαση σε αυτά που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς φοιτητές των Γεωεπιστημών (γεωλόγους-γεωγράφους-περιβαλλοντολόγους κ.α.) αλλά και σε όσους ασχολούνται με την καταγραφή και διαχείριση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, σε τοπικό περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Για την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων και παραγωγής θεματικών χαρτών μέσω των ΓΣΠ, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν από τους συγγραφείς. Συγκεκριμένα, αναφέρονται παραδείγματα οριοθέτησης περιοχών επιδεκτικών στις κατολισθήσεις, στην διάβρωση, καθιζήσεις ή περιοχών που είναι κατάλληλες για την δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), χαρτογράφησης ρηγμάτων μορφοτεκτονικού- γεωδαιτικού και κοιτασματολογικού ενδιαφέροντος κ.α. Τέλος, στο παράρτημα, περιγράφεται μια σειρά εντολών βήμα?βήμα, προκειμένου να βοηθηθεί ο αρχάριος χρήστης στην ψηφιοποίηση επιπέδων πληροφοριών και στην χαρτοσύνθεση.