Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Χρήμα και αγορά στην εποχή των Παλαιολόγων

Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο: Χαλκίδα, 22-24 Μαΐου 1998


Money and markets in the Palaeologan era

International scientific symposium: Chalkis, 22-24 May 1998Περιγραφή

[. . .] Το Ερευνητικό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών `Βυζάντιο και Δύση` αποφάσισε να οργανώσει διεθνές επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα Χρήμα και Αγορά στην εποχή των Παλαιολόγων. Σκοπός του Συμποσίου ήταν η μελέτη θεμάτων της ιστορίας του διεθνούς εμπορίου και της οικονομίας στην Ανατολική Μεσόγειο από τον 13ο μέχρι και τον 15ο αιώνα. Η νομισματική πολιτική, η νομισματοκοπία και η κυκλοφορία του νομίσματος, οι μιμήσεις αλλά και η κιβδηλία νομισμάτων, η συναλλακτική πρακτική, η εγκατάσταση εμπορικών σταθμών και η ανάπτυξη κέντρων διαμετακομιστικού εμπορίου, η οργάνωση της τοπικής και της διεθνούς αγοράς, η πιστωτική πρακτική, η αγορά της εργασίας, η διάθεση και οι τιμές αγαθών και ακόμη η αγορά της τέχνης και του βιβλίου αποτέλεσαν επι μέρους στόχους της θεματολογίας του Συμποσίου. Βέβαια, οι χρονικοί περιορισμοί μιας επιστημονικής συνάντησης δεν ευνοούν την πλήρη κάλυψη ευρείας θεματολογίας. Ωστόσο, οι ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν και που - με ελάχιστες εξαιρέσεις - δημοσιεύονται εδώ, πραγματεύονται με επιτυχία και πρωτοτυπία πολλά από τα ζητήματα αυτά [. . .]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]