Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Φωνολογία

  • ISBN-13: 978-960-378-083-0
  • Εκδόσεις Πατάκη, 1999, Αθήνα
  • 1η έκδ.
  • € 26.91 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Τίτλος πρωτοτύπου:

    Fonologia
  • Χαρτόδετο
  • 24.0 x 17.0 cm, 312 σελ.


Περιγραφή

Το βιβλίο της Marina Nespor «Φωνολογία» είναι μια επιστημονική ξενάγηση στο χώρο του γλωσσικού ηχητικού μηνύματος. Απευθύνεται κυρίως σε γλωσσολόγους και φοιτητές γλωσσολογίας με ειδική ενασχόληση στον κλάδο της φωνολογίας, αλλά και σε μη ειδικούς αναγνώστες, το ενδιαφέρον των οποίων για τη μορφή, τη δομή και τη λειτουργία της γλώσσας είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Παρ` όλο που δεν αποτελεί συστηματική μελέτη της ελληνικής φωνολογίας, προσφέρει στον αναγνώστη τις απαραίτητες γνώσεις, που θα του επιτρέψουν να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στο θεωρητικό πεδίο της φωνολογίας, να κατανοήσει τις βασικές αρχές του φωνολογικού τομέα και, ενδεχομένως, να ασχοληθεί με τους ερευνητικούς προβληματισμούς του συγκεκριμένου χώρου. Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο εισαγωγής στην περιγραφή και ανάλυση των φωνολογικών δεδομένων, με βάση τη θεωρητική προσέγγιση της γενετικής γραμματικής, στο οποίο όμως γίνεται ιδιαίτερη μνεία σε βασικές έννοιες της φωνητικής. Για τη συγγραφή του η Marina Nespor στηρίχθηκε στα αποτελέσματα της προσωπικής της έρευνας και αξιοποίησε, κατά τον καλύτερο τρόπο, ένα πλούσιο υλικό από αναλύσεις και δεδομένα διαφόρων γλωσσών, όπως έχουν προταθεί, τα τελευταία χρόνια, από τους γνωστότερους διεθνώς φωνολόγους. Η ελληνική έκδοση του βιβλίου εμφανίζεται ελαφρώς διαφοροποιημένη από την αρχική, διότι καταβλήθηκε προσπάθεια τα περισσότερα δεδομένα της ιταλικής να αντικατασταθούν από αντίστοιχα της ελληνικής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξουν αρκετά από τα επεξηγηματικά κείμενα των προτεινόμενων περιγραφών και αναλύσεων.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]Περιεχόμενα

Εισαγωγικό σημείωμα
Πρόλογος
Ι. Εισαγωγή
ΙΙ. Στοιχεία φωνητικής
ΙΙΙ. Τεμάχια και υπερτεμάχια
IV.Φωνολογικά φαινόμενα
V. Από την τεμαχιακή φωνολογία στην αυτοτεμαχιακή φωνολογία
VI. Η αλληλεπίδραση με τη μορφολογία: η λεξική φωνολογία
VII. Η μετρική ή προσωδιακή φωνολογία στο εσωτερικό της λέξης
VIII. Φραστική φωνολογία: η προσωδιακή φωνολογία
ΙΧ. Κανόνες φραστικής αλληλομορφίας
Χ. Η φωνολογία του επιτονισμού
ΧΙ. Η φωνολογία του ποιητικού μέτρου
ΧΙΙ. Η φωνολογία του ποιητικού μέτρου
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο όρων
Ευρετήριο ονομάτων