Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Φορολογία ή χρεοκοπία

Η φορολογική πολιτική στη Βουλή των Ελλήνων, 1862-1910Περιγραφή

"Ό,τι συμβαίνει στο πεδίο της πολιτικής αντανακλάται, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, στις επικρατούσες αντιλήψεις για τη δημοσιονομική πολιτική".

J. A. Schumpeter

"Το πολιτικόν σύστημα και αι πολιτικαί ιδέαι αι διέπουσαι χώραν τινά έχουσιν επί της οικονομικής αυτής διοικήσεως όσην επιρροήν και η πλουτολογική αυτής κατάστασις"

Α. ΑνδρεάδηςΠεριεχόμενα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
2. Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
3. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2. ΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ
3. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
4. Ο ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ: Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
5. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, 1862-1910
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΞΕΧΟΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ
1. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (1820-1888): Η ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
3. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (1831-1898): Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
4. ΗΛΙΑΣ ΖΕΓΓΕΛΗΣ (1864-1912): Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5. ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (1859-1922): Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2. ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ
3. Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΑΡΟΤΡΙΩΝΤΑ ΖΩΑ
4. ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
5. Ο ΦΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
6. Ο ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
7. Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, 1908-1909
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ