Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Υπάρχεις σαν μοίρα

Διαλέξεις για το "Είναι και χρόνος" του Χάιντεγγερ

  • ISBN-13: 978-960-527-662-1
  • Αρμός, 2011, Αθήνα
  • 1η έκδ.
  • € 25.88 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 25.0 x 17.0 cm, 288 σελ.


Περιγραφή

Το βιβλίο τούτο περιλαμβάνει τα κείμενα της σειράς τριάντα διαλέξεων στο Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη, από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2010 έως τα τέλη Μαΐου 2011, με θέμα το έργο Είναι και χρόνος του Μάρτιν Χάιντεγγερ. Πρόκειται για το υλικό των σημειώσεών μου και το εκδίδω με την επιμέλεια και τις επεξηγηματικές προσθήκες που απαιτεί η συνοχή και η σαφήνεια ενός γραπτού, το οποίο εκτυπωμένο δεν μπορεί πια να υπολογίζη στην προφορική υποστήριξι του `πατέρα` του. Με τις διαλέξεις αυτές και με την δημοσίευσί τους θέλησα να συμμετάσχω, κατά δύναμιν, στην γεμάτη ενδιαφέρον υποδοχή που επιφυλάσσουν οι νεώτερες γενιές των διανοουμένων μας σε ό,τι φέρνει την σφραγίδα της σκέψεως του γερμανού φιλοσόφου και σε ό,τι πρωτοτύπως την εκφράζει. Από την δική μου βεβαίως σκοπιά: Θεωρώ πως το έργο του Χάιντεγγερ είναι ανάγκη να το προσλάβουμε, πέρα από την σαγήνη του, στην ενεργό του διάστασι, συνυφασμένη όχι μόνο με την μεσοπολεμική αγωνία της Ευρώπης, που εξέθρεψε τους εφιάλτες του εθνικοσοσιαλισμού και του κομμουνιστικού ολοκληρωτισμού, αλλά και με τον μεταπολεμικό μεταμοντερνισμό, του οποίου το Ιστορικό τέλος φαίνεται να υπογραφή η σημερινή `οικονομική` κρίσι με τα συμπαρομαρτούντα της. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΙΔΕΑΣΜΟΣ
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ο ΤΙΤΛΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ ΠΑΡΩΝ
Η ΑΠΟΔΟΜΗΣΙ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΔΙΑΡΕΣΙ ΠΡΩΤΗ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΑ ΑΝΑΛΥΣΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ - ΣΤΟΝ - ΚΟΣΜΟ
Η ΚΟΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΕΑΥΤΟΣ
ΤΟ ΕΝΕΙΝΑΙ ΩΣ ΤΕΤΟΙΟ
Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΙ
ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ - Η ΓΛΩΣΣΑ
Η ΕΓΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΝΑΙ
Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΩΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΙΡΕΣΙ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ - ΓΙΑ - ΤΟΝ - ΘΑΝΑΤΟ
Ο ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΘΑΝΑΤΟΣ
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ
Η ΚΛΗΣΙ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ
ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟΤΗΣ
ΧΡΟΝΙΚΟΤΗΣ
ΟΙ ΕΚΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΥΠΕΡΒΑΣΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΟ
Η ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΣ ΩΣ ΜΟΙΡΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
Η ΧΡΟΝΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΑΓΟΡΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ