Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Τραπεζική νομοθεσία

Νόμισμα και συνάλλαγμα: Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συμπληρωματικοί οργανισμοί: Οργάνωση και εποπτεία πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και παρεμφερών επιχειρήσεων: Τραπεζικό απόρρητο και ποινικές διατάξεις: Τραπεζικές συναλλαγές: Εμπράγματη ασφάλεια

Θεματική Ταξινόμηση

Περιγραφή

Στο CD-ROM περιέχονται:
-211 βασικά νομοθετήματα σε 9 θεματικές ενότητες
-Εισαγωγικά σημειώματα σε κάθε ενότητα
-Χρονολογικοί και αριθμητικοί πίνακες νομοθετημάτων
-Τακτική ενημέρωση νομοθεσίας