Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Το θεσμικό πλαίσιο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα

Συλλογή βασικής νομοθεσίαςΠεριγραφή

(. . .) Η καταπολέμηση του «κοινωνικού αποκλεισμού» προϋποθέτει την ύπαρξη ενός θεσμικού πλαισίου που να αντιμετωπίζει τα άτομα με ειδικές ανάγκες όχι ως μειονεκτικά, αλλά ως ισότιμα, αναπόσπαστα και αναγκαία μέρη. Τούτος είναι και ο βασικός στόχος της έκδοσης αυτής: η παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι νομοθετικές προβλέψεις που αφορούν στα άτομα με ειδικές ανάγκες στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι αρκετές. Ωστόσο η μη κωδικοποίησή τους και η πολυδιάσπασή τους σε διάφορα νομοθετικά κείμενα δημιουργεί αρκετά προβλήματα με συνέπεια πολλές φορές να αναιρείται ο σκοπός της θέσπισής τους: βασική προϋπόθεση για την άσκηση κάποιου δικαιώματος αποτελεί η πλήρης πρόσβαση και η γνώση του νομοθετήματος αυτού από τον ενδιαφερόμενο. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]