Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Σύγχρονος εμπειρισμός

Από τον κύκλο της Βιέννης στον DavidsonΠεριγραφή

Η παρούσα έκδοση είναι μια ανθολογία από τις σημαντικότερες εργασίες των φιλοσόφων που διαμόρφωσαν τον σύγχρονο εμπειρισμό, με κείμενα που δημοσιεύθηκαν από το 1929 μέχρι το 1986. Στα κείμενα της ανθολογίας αναδεικνύεται το ενδιαφέρον των σύγχρονων ερευνητών γύρω από τον χαρακτήρα του σύγχρονου εμπειρισμού, όπως αυτός διαμορφώθηκε με τη συμβολή του Κύκλου της Βιέννης και ύστερα από τις κριτικές αντιπαραθέσεις και τον έντονο διάλογο που ακολούθησαν από τους Schlick, Neurath, Carnap, Quine και Davidson. Έπειτα από τις ευρείας κλίμακας κοινωνικές και πολιτικές ανακατατάξεις στην Ευρώπη (άνοδος ναζισμού, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αποκατάσταση) ο σύγχρονος εμπειρισμός διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα των έντονων φιλοσοφικών ζυμώσεων που συντελέστηκαν, και αποτελεί ορόσημο στη διαμόρφωση της σύγχρονης γνωσιοθεωρητικής σκηνής. Οι εργασίες των παραπάνω φιλοσόφων και ερευνητών θέτουν εκ νέου έντονους προβληματισμούς για την τύχη του γνωσιοθεωρητικού προβλήματος του εμπειρισμού και τη δυνατότητα θεμελίωσής του.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]Περιεχόμενα

Πρόλογος
Γιώργος Ρουσόπουλος, Σύγχρονος εμπειρισμός: Από τον Κύκλο της Βιέννης στον Davidson
1. Hans Hahn, Otto Neurath, Rudolf Carnap, Η επιστημονική κοσμοαντίληψη: Ο Κύκλος της Βιέννης (1929)
2. Moritz Schlick, Το θεμέλιο της γνώσης (1934)
3. Rudolf Carnap, Εμπειρισμός, σημασιολογία και οντολογία (1950)
4. W. V. Quine, Δύο δόγματα του εμπειρισμού (1951)
5. Rudolf Carnap, Ο. Quine για την αναλυτικότητα (1952)
6. Donald Davindson, Για την ιδέα ενός καθαυτό εννοιολογικού σχήματος (1974)
7. W. V. Quine, Για την ιδέα καθαυτό του τρίτου δόγματος (1981)
8. W. V. Quine, Εμπειρικό περιεχόμενο (1981)
9. Donald Davidson, Εμπειρικό περιεχόμενο (1986)
Βιβλιογραφία