Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη και Ολυμπία

Αστικός και αγροτικός χώρος στη δυτική Πελοπόννησο: Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Αθήνα 29-30 Μαΐου 1998


Early Christian Messene and Olympia

Urban and Agrarian Area in the Western Peloponnese: Acts of the International Symposium, Athens, 29-30 May 1998Περιγραφή

(. . .) Το υλικό που παρουσιάζεται αποτελείται, στην πλειονότητά του, από ευρήματα της αρχαιολογικής σκαπάνης. Όπως είναι γνωστό, οι βυζαντινές πηγές είναι εξαιρετικά φειδωλές σε σχέση με τα τεκταινόμενα στη χερσόνησο του Πέλοπος. Έτσι, χωρίς τις αρχαιολογικές έρευνες, που αποτελούν το κλειδί για τη μελέτη του χώρου, οι γνώσεις μας για την περιοχή θα ήταν ιδιαιτέρως ελλιπείς, αν όχι ανύπαρκτες. Ακόμη όμως κι έτσι, η εικόνα που σχηματίζεται για τη βυζαντινή Πελοπόννησο δεν είναι ούτε πλήρης ούτε ισομερής και - κυρίως - είναι αποσπασματική. Αυτό οφείλεται στο ότι η αρχαιολογική έρευνα δεν είναι δυστυχώς συστηματική και περιορίζεται συνήθως σε σωστικές ανασκαφές. Παράλληλα, απουσιάζει, σε μεγάλο βαθμό, η επιφανειακή έρευνα, που προσφέρει σημαντικό υλικό και αναπληρώνει ως ένα σημείο τη μη διενέργεια συστηματικών ανασκαφών. Το έργο αυτού του Προγράμματος Ιστορικής Γεωγραφίας του ΙΒΕ είναι η πρώτη ολοκληρωμένη παρουσίαση όλων των ιστορικών και αρχαιολογικών δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας για την Πελοπόννησο της πρώιμης και μέσης βυζαντινής περιόδου και αποτελεί σημαντική συμβολή στη γνώση της βυζαντινής αυτής επαρχίας. Το επόμενο στάδιο που έχει προγραμματιστεί είναι η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η έκδοση του υλικού για την ύστερη βυζαντινή περίοδο. Η συνολική παρουσίαση των δεδομένων της μακραίωνης ιστορίας της Πελοποννήσου, από τον 4ο ως τον 15ο αιώνα, έχει συμφωνηθεί να κυκλοφορήσει στη σειρά Tabula Imperii Byzantini, της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών της Βιέννης. (. . .)


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]Περιεχόμενα

Πρόλογος
Το πρόγραμμα του Συμποσίου
Βραχυγραφίες
ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Παρουσίαση του Προγράμματος Ιστορικής Γεωγραφίας του ΙΒΕ
ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ
Υστερορωμαϊκή και πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη
ULRICH SINN
Έκθεση των ερευνών στην Ολυμπία της ύστερης αρχαιότητας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΙΒΕ / ΕΙΕ
Χώρος και ενότητα της Δυτικής Πελοποννήσου
ΒΟΥΛΑ Ν. ΜΠΑΡΔΑΝΗ
Παλαιοχριστιανικές επιγραφές Μεσσήνης
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Η νομισματική κυκλοφορία στην υστερορωμαϊκή και πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη. Τυπικό παράδειγμα ή ιστορική εξαίρεση;
ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Βυζαντινές πόρπες. Η περίπτωση της Μεσσήνης και της Ελεύθερνας
ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
Παράκτιοι οικισμοί της πρωτοβυζαντινής Μεσσηνίας. Η σιωπή των πηγών και η αποσπασματική μαρτυρία της αρχαιολογίας
ΜΥΡΤΩ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΕΡΡΑ
Η πρώτη οικοδομική φάση του κάστρου της Πάτρας
ΑΦΕΝΤΡΑ Γ. ΜΟΥΤΖΑΛΗ
Η πόλη των Πατρών κατά τον 6ο και 7ο αιώνα. Η μυθολογία της εγκατάλειψης
ULRICH SINN
Ειδωλολάτρες προσκυνητές, αθλητές και Χριστιανοί. Η εξέλιξη της Ολυμπίας στην ύστερη αρχαιότητα
THOMAS VOLLING
Early Byzantine Agricultural Implements from Olympia ( 5th / 6th Centuries AD )
CHRISTA SCHAUER
Εργαστήριο κεραμικής του 5ου μ. Χ. αιώνα στην Ολυμπία
ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ - ΣΠΟΝΔΥΛΗ
Πρωτοβυζαντινή Πυλία
ΒΑΣΩ ΠΕΝΝΑ
Νομισματική κυκλοφορία στην Ηλεία κατά τη βυζαντινή περίοδο. Μια πρώτη προσέγγιση
ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ
Το χριστιανικό νεκροταφείο στην Αγία Τριάδα Ηλείας. Συμβολή στη μελέτη της χειροποίητης κεραμικής
ΑΝΝΑ Ι. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΦΕΝΤΡΑ Γ. ΜΟΥΤΖΑΛΗ
Πρωτοβυζαντινή θέση στη Μανολάδα Ηλείας