Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Πόλεις και μνημεία στην Ελλάδα του Όθωνος

Θεματική Ταξινόμηση

Περιγραφή

Κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες ανανεώθηκε το ενδιαφέρον της έρευνας στον χώρο της ιστορίας της πολεοδομίας για την ίδρυση της νέας Αθήνας κατά τον 19ο αιώνα. Ο συγγραφεύς της παρούσης εργασίας έχει ασχοληθεί διεξοδικά με το θέμα και κυρίως με τις αντιλήψεις περί αστικού χώρου, όπως εκφράζονται στις προτάσεις πολεοδομικής ρύθμισης της Αθήνας κατά την ίδρυση του νεότερου ελληνικού κράτους. Καρπός των μελετών του είναι το έργο του `Αθήνα`. `Ένα όραμα του κλασικισμού` (Αθήνα 2001), στο οποίο περιέχεται και πλούσιο υλικό αντλημένο από πρωτογενείς πηγές. Πολλές από τις θέσεις του στηρίζονται σε μαρτυρίες από την εποχή ίδρυσης της νέας Αθήνας. Σημαντικό κείμενο αναφοράς υπήρξε ιδίως το άρθρο του Stauffert, που παρουσιάζεται και σχολιάζεται εδώ.


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]