Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Περί ύψους

  • ISBN-13: 978-960-400-167-5
  • Πελεκάνος, 2003, Αθήνα
  • € 31.65 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Σκληρόδετο
  • 25.0 x 18.0 cm, 139 σελ.


Περιγραφή

(. . .) Το ΠΕΡΙ ΥΨΟΥΣ συγγραμμάτιον, βιβλίον όντως αειθαλές και αείζωον, αποτείνεται προς απάσας τας τάξεις των λογίων, και δη ειδικώτερον προς όσους επαγγέλλονται να γράφωσιν ή να ομιλώσι προς το δημόσιον. Είνε δε περιπλέον, ως ήδη παρετηρήθη, Ανθολογία τις, εν η κρίνονται λογοτεχνικώς μετ` απαραμίλλως λεπτού καλλιτεχνικού αισθήματος τα έργα των επιφανεστάτων ελλήνων συγγραφέων, πρόσθες δε, κατ` εξαίρεσιν, και του Κικέρωνος προς τον Δημοσθένη συγκρινομένου, από του Ομήρου και εφεξής μέχρι των χρόνων του συγγραφέως.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]