Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Περί της ελευθερίας των ιστολογίων (blogs)

Θεματική Ταξινόμηση

Περιγραφή

Η παρούσα μελέτη συνιστά αντικείμενο προβληματισμού, που προέκυψε από την πρόσφατη μελέτη `Οι ιστότοποι Κοινωνικής Δικτυώσεως ως Εθνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνής Πρόκληση της Προστασίας της Ιδιωτικότητας`. Το θέμα της ανωνυμίας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτυώσεως και των συνεπειών, που η ανωνυμία αυτή επέφερε, είχε τεθεί στην πρώτη γραμμή του προβληματισμού. Δεδομένης όμως της διαφορετικής λειτουργίας που επιτελούν οι ιστότοποι κοινωνικής δικτυώσεως από τα ιστολόγια (blogs), κρίθηκε ότι το θέμα της ανωνυμίας και της διατηρήσεως της ιδιωτικότητας χρήζει διαφορετικής αντιμετωπίσεως.
Το πρόσφατο και εξαιρετικά λυπηρό, αλλά και απειλητικό για τη δημοκρατία μας γεγονός της δολοφονίας διαχειριστή ενός ιστολογίου επανέφερε στη δημοσιότητα το θέμα της ελευθερίας των ιστολογιών. Και δεν είναι μόνο το τραγικό γεγονός ενός θανάτου που ενισχύει το φόβο για περαιτέρω ενέργειες, αλλά η ίδια η λειτουργία των ιστολογίων που χρήζει περαιτέρω περισυλλογής και ώριμης αντιμετωπίσεως μέσω κοινωνικού διαλόγου και ανοιχτής διαβουλεύσεως. Ζητούμενο, εν προκειμένω, είναι να εξασφαλισθούν τα δικαιώματα των θιγομένων από τα ιστολόγια προσώπων, αλλά και να προστατευθεί η ελευθερία διαδόσεως των ιδεών, που εκφράζονται σε αυτά. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]Περιεχόμενα

- Πρόλογος
- Εισαγωγή
- Τα χαρακτηριστικά των ιστολογίων
- Διακριτικά γνωρίσματα μεταξύ υπηρεσιών κοινωνικής δικτυώσεως και ιστολογίων
- Η προβληματική
- Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
Η ελευθερία εκφράσεως
Η ελευθερία πληροφορήσεως
Η προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών
Η προστασία της ιδιωτικότητας
Η ευθύνη στην περίπτωση αναρτήσεως
- Το ζήτημα της υπαγωγής του διαδικτύου γενικότερα και των ιστολογίων ειδικότερα στις διατάξεις για τα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως
Τα ιστολόγια ως εναλλακτική μορφή δημοσιογραφίας
Η υπαγωγή των ιστολογίων στις προστατευτικές διατάξεις περί τύπου και ραδιοτηλεοράσεως
Η υπαγωγή των ιστολογίων στις διατάξεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την κοινωνία της πληροφορίας
Προσβολές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές
Η θέση της ελληνικής νομολογίας
- Ανάγκη υιοθετήσεως κώδικα δεοντολογίας ιστολογίων
Δικαίωμα του κάθε πολίτη να διατηρεί ιστολόγιο ή να συμμετέχει σε ιστολόγιο
Ελευθερία εκφράσεως στα ιστολόγια
Δικαίωμα ανωνυμίας
Απόρρητο της επικοινωνίας
Δικαίωμα αντιρρήσεως
Υποχρέωση αποκαταστάσεως της αλήθειας
Υποχρέωση αφαιρέσεως παρανόμου περιεχομένου
Παραπομπή πηγών και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας
Ευθύνη από ιστολόγια εργαζομένων
Επίλυση διαφορών
- Προς την υιοθέτηση ψηφιακού πιστοποιητικού;
- Επίλογος
- Βιβλιογραφία
Ελληνική
Αλλοδαπή