Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Περί ποιητικής

  • ISBN-13: 978-960-05-0131-5
  • Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1999, Αθήνα
  • € 19.78 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Γλώσσα πρωτοτύπου: Ελληνική, Αρχαία
  • Χαρτόδετο
  • 21.0 x 14.0 cm, 286 σελ.


Περιγραφή

Φειδωλός δεν υπήρξα εις την αναγραφήν των εικασιών νεωτέρων φιλολόγων. Κάπου έπρεπε να συγκεντρωθούν επί το αυτό αι σπουδαιότεραι εξ αυτών, και προς διευκόλυνσιν των ερνευνητών, αλλά και διότι καθιστούν τον αναγνώστην προσεκτικόν εις υπαρχούσας δυσκολίας και δικαιολογούν εμμέσως τας προτιμήσεις μου. Εις αρκετά χωρία επρότεινα ή και εισήγαγον εις το κείμενον (με διάφορον φυσικά βαθμόν βεβαιότητος) και ιδικάς μου διορθώσεις. Συνολικώς όμως παρέμεινα πιστός εις την συντηρητικήν παράδοσιν του Vahlen και του Bywater, χωρίς την δεισιδαίμονα εκείνων προσκόλλησιν εις τον κώδικα Α, αλλά και χωρίς τας υπερβολάς, τας οποίας δεν κατόρθωσε να αποφύγει η κατ` αρχήν, ένεκα της ανακαλύψεως νεων πηγών, δικαιολογημένη αντίδρασις κατ` αυτής. Κατ` αυτόν τον τρόπον ανταπεκρίθην, τολμώ να πιστεύσω, πληρέστερον εις τας απαιτήσεις και τα πορίσματα της σημερινής περί την `Ποιητικήν` ερεύνης, παρ` όσον αι μέχρι τούδε εκδόσεις.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι.1. Η συγγραφική παραγωγή του Αριστοτέλη
2. Χαρακτήρας της «Ποιητικής»
3. Το 2ο βιβλίο της «Ποιητικής»
4. Χρονολογία της «Ποιητικής»
5. Άλλα φιλολογικά συγγράμματα του Αριστοτέλη
6. Πηγές της «Ποιητικής»
7. Ο διάλογος περί ποιητών
8. Η διάταξη της «Ποιητικής»
ΙΙ. Α' Γενικά περί ποίησης
Β' Περί τραγωδίας
ΚΕΙΜΕΝΟ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ , ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
TASTIMONIA DE PARTE DEPERDITA
ΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ Σ. ΜΕΝΑΡΔΟΥ «ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ