Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Παιδαγωγική του ελεύθερου χρόνου

Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των μαθητών του δημοτικού σχολείουΠεριγραφή

Η διαπλοκή του ελεύθερου χρόνου με το σχολείο και την παιδεία γενικότερα φαίνεται να δημιουργεί τα τελευταία έτη έναν κατεξοχήν χώρο προβληματισμού και πολλαπλής διερεύνησης, το χώρο της παιδαγωγικής του ελεύθερου χρόνου. Με την παρούσα μελέτη, όπως μαρτυρεί και ο τίτλος της, ο συγγραφέας επιδιώκει να προσεγγίσει τα θέματα που σχετίζονται με την παιδαγωγική του ελεύθερου χρόνου και την αξιοποίησή του από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]Περιεχόμενα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ Α'
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΜΕΡΟΣ Β'
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ