Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Παιδαγωγική και εκπαίδευση

Αναζητήσεις, θέσεις και προτάσεις

  • ISBN-13: 978-960-467-422-0
  • Κυριακίδη Αφοί, 2012, Θεσσαλονίκη
  • € 19.00 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 23.0 x 15.0 cm, 256 σελ.


Περιγραφή

Η σειρά `Καινοτομίες στην Εκπαίδευση` αποβλέπει να συμβάλλει στη σθεναρή περιχάραξη του εκπαιδευτικού έργου και της διδακτικής πράξης των υποψήφιων και των υπηρετούντων εκπαιδευτικών με δημοσιεύσεις σχετικές με την πραγμάτευση καινοτόμων θεμάτων. Η σειρά απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τα εκπαιδευτικά δρώμενα.
Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται θέματα και ζητήματα παιδαγωγικής, εκπαιδευτικής και εκπαιδευτικο-πολιτικής φύσης τα οποία διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στα σχολικά, εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά και ακαδημαϊκά δρώμενα της χώρας. Τα θέματα αυτά αναφέρονται:
α) στην πρόοδο που έχει σημειωθεί (αν έχει σημειωθεί) στον ακαδημαϊκό χώρο για την Παιδαγωγική Επιστήμη, σε διάφορες απόψεις και θέσεις που εκφράζονται και διατυπώνονται κατά καιρούς στον εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό χώρο (αλλά και αλλού, για παράδειγμα στον χώρο των Μ.Μ.Ε.) τόσο για την επιστήμη αυτή όσο και για γενικότερα επίμαχα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά ζητήματα,
β) στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των δύο σχολικών βαθμίδων και
γ) σε ερωτήματα και ζητήματα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Η επεξεργασία των θεμάτων αυτών στοχεύει να δώσει στον αναγνώστη την ευκαιρία και τη δυνατότητα αφενός να διαμορφώσει μια κατά το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις θεματικές που θίγονται και αφετέρου να συλλογιστεί και να προτείνει λύσεις, δεδομένου ότι μία λύση, όποια λύση, είναι προτιμότερη από καμία.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]Περιεχόμενα

Εισαγωγή
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
1. Η Παιδαγωγική Επιστήμη στη χώρα μας σήμερα: καταξίωση ή απαξίωση;
2. Η Παιδαγωγική Επιστήμη στη χώρα μας μέσα από την παλίνδρομη εκπαιδευτική πολιτική των τελευταίων δέκα χρόνων: μια πρώτη κριτική αποτίμηση
3. Η Παιδαγωγική Επιστήμη στην Ελλάδα σήμερα: μια θεώρηση από εκπαιδευτική και πολιτική σκοπιά
4. Παιδαγωγικά Τμήματα και Παιδαγωγική Επιστήμη: μια κριτική αποτίμηση
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
1. Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας σήμερα: διαπιστώσεις, προβλήματα και προοπτικές
2. Συζητώντας για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των δύο σχολικών βαθμίδων στη χώρα μας
3. Η παιδαγωγική και η διδακτική κατάρτιση των μαθηματικών σήμερα: ο μεγάλος απών από τα προγράμματα σπουδών των μαθηματικών τμημάτων
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1. Η εκπαιδευτική έρευνα στην ελληνική εκπαίδευση: παρελθόν, παρόν και μέλλον
2. Η εκπαιδευτική πολιτική των δύο τελευταίων ετών: πορεία ανάβασης ή κατάβασης;
3. Το Ολοήμερο Σχολείο των τελευταίων δέκα χρόνων στη χώρα μας: μια κριτική αποτίμηση
4. Τα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης σήμερα: μια εκπαιδευτικο-πολιτική προσέγγιση
5. Η επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης στην Ελλάδα την τελευταία εικοσιπενταετία: αποτίμηση - προτάσεις
6. Η ποιοτική αναβάθμιση του έργου του λυκείου σε συνάρτηση με την αλλαγή του ισχύοντος συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: μύθος ή πραγματικότητα;
7. Σκέψεις για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Αντί επιλόγου