Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Οικονομική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

  • ISBN-13: 978-960-351-826-6
  • Σταμούλη Α.Ε., 2010, Αθήνα
  • 1η έκδ.
  • € 28.14 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 24.0 x 17.0 cm, 276 σελ.


Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό προσφέρει βασικές και ολοκληρωμένες γνώσεις στα βασικά θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση. Εξετάζοντας τη δομή, την πορεία διεύρυνσης, τις κυριότερες δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και διάφορες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ανάπτυξη, την ολοκλήρωση της αγοράς και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, το βιβλίο στοχεύει στην κατανόηση των ακόλουθων θεματικών εννοιών:
-εξέλιξη και πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-πλαίσιο δράσης και στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-βασικοί `σταθμοί` στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-δομή, διάρθρωση και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Ευρωπαϊκή Ένωση
-πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-εναλλακτικές προσεγγίσεις και απόψεις στα θέματα οικονομικής ολοκλήρωσης
Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς επίσης και σε όλους τους μελετητές της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]Περιεχόμενα

Συντομογραφίες
1. Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση
-Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
-Ιστορική Αναδρομή: Τα Βασικά Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση:
Η οριοθέτηση της ολοκλήρωσης
Τα στάδια της ολοκλήρωσης
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις της ολοκλήρωσης
-Θεσμικό Πλαίσιο και Προσεγγίσεις για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
-Η Τομεακή Ολοκλήρωση
-Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και Ευρωπαϊκή Ένωση
-Το Κοινοτικό Κεκτημένο
-Τα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-Η Ενιαία Εσωτερική Αγορά
-Η Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Από την Ευρώπη των 9 στην Ευρώπη των 15
-Η Τελευταία Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Η Αγροτική Πολιτική στην ΕΕ
Η Βιομηχανική Πολιτική στην ΕΕ
Η Περιφερειακή και Οικονομική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πολιτική
Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική
Η Περιβαλλοντική Πολιτική στην ΕΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 - Απαντήσεις Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης
2. Το Πλαίσιο των Επενδύσεων στην ΕΕ
-Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
-Κατηγορίες των Επενδύσεων
Ανάλογα με τη νομική μορφή του φορέα της επένδυσης
Ανάλογα με τη φύση των επενδυτικών αγαθών
Ανάλογα με τον σκοπό των επενδύσεων
Ανάλογα με τη λειτουργική φύση της επένδυσης
Ανάλογα με τον χρόνο κατασκευής-υλοποίησης και εκμετάλλευσης της επένδυσης
Ανάλογα με τη γεωγραφική διάσταση της επένδυσης
Ανάλογα με τη συμμετοχή της επένδυσης στο συνολικό κεφάλαιο που απαιτείται
-Ορισμός και Χαρακτηριστικά Ξένων Άμεσων Επενδύσεων
-Πολιτικές και Χαρακτηριστικά των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων
-Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων
-Αξιολόγηση των Επενδυτικών Σχεδίων και των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων
-Πολιτική Επενδυτικών Κινήτρων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Η Εξέλιξη των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
-Εξέλιξη των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 - Απαντήσεις Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης
3. Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση - Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
-Ιστορική επισκόπηση και η Πορεία Εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-Η θεωρία των Άριστων Νομισματικών Περιοχών
-Η Ανάλυση Κόστους Οφέλους για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση
-Τα Στάδια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
-Νομισματική Πολιτική και Κεντρική Τράπεζα: Προσφορά-Ζήτηση Χρήματος
-Μηχανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών: Καμπύλες Ζήτησης-Προσφοράς
-Το Σύστημα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 - Απαντήσεις Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης
4 Ευρωπαϊκή Ένωση και Παγκοσμιοποίηση
-Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
-Η Πορεία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο Διεθνές Περιβάλλον
-Οι Εξωτερικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και η Πολιτική Ασφαλείας
Η Εμπορική Πολιτική
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 - Απαντήσεις Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης