Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Οι πρώτοι χάρτες της πόλεως των Αθηνών

  • ISBN-13: 978-960-204-307-3
  • Μέλισσα, 2010, Αθήνα
  • 1η έκδ.
  • € 164.30 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Δερματόδετο
  • 39.0 x 29.0 cm, 270 σελ.


Περιγραφή

Στην εποχή μας είναι αυτονόητο ότι πριν από κάθε έργο, εκτός από την αναγκαία βούληση και ικανότητα, απαραίτητα είναι σχέδια επαρκώς περιεκτικά και αξιόπιστα. Κατά μείζονα λόγο, το έργο δημιουργίας μιας νέας πόλεως, όπως συνέβη μετά το 1832 στην Αθήνα, είναι αλληλένδετο με καλώς υπολογισμένα σχέδια πολεοδομικών προτάσεων. Τούτα, όμως, προϋποθέτουν σχέδια του εδάφους και της τυχόν προϋπάρχουσας οικιστικής κατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του παλαιού οδικού δικτύου. Αυτά ακριβώς τα σχέδια υπαρχούσης καταστάσεως, ή μάλλον χάρτες, έργα κυρίως εκείνων που συνέδεσαν το όνομα τους με την επανίδρυση της πόλεως των Αθηνών, ως πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους, απαρτίζουν το αντικείμενο του παρόντος τόμου. Οι χάρτες αυτοί, χάρις στον τεράστιο πλούτο πληροφοριών που εμπεριέχουν, αποτελούν τεκμήρια πολυτιμότατα για την ιστορική έρευνα της οικιστικής ανάπτυξης και δόμησης κατά την πρώτη και δεύτερη δεκαετία της αναγεννημένης πόλεως, για άγνωστες φάσεις του παλαιού υδρευτικού συστήματος, για την αναζήτηση της θέσης λησμονημένων κτηρίων, για την παρακολούθηση των αρχικών φάσεων του δημοσίου χώρου, για την κατανομή του αστικού Πρασίνου, για τη χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων (επί το πλείστον στην τότε μικρή περίμετρο του άστεως) και φυσικά για τη γνώση της μορφής και την κατανόηση του τρόπου ανάπτυξης του αστικού και περιαστικού οδικού δικτύου. Ειδικότερα δε για την παρακολούθηση αυτής της ανάπτυξης επί χαρτών διαφορετικών δεκαετιών ή αιώνων, με σκοπό την αναγνώριση των ιστορικών καταβολών των σημερινών κεντρικών οδικών αξόνων της πόλεως και της φυσικής συνέχειας αυτών έως τα άκρα του λεκανοπεδίου και της λοιπής Αττικής. Ακολουθώντας πρόσφατα εκδοτικά έργα της `Αττική Οδός ΑΕ`, όπως το `Αττικής Οδού Περιήγηση`, οι `Χάρτες της Αττικής` του Κάουπερτ και οι `Αρχαίοι δρόμοι της Αττικής`, ο παρών τόμος με θέμα τους πρώτους χάρτες της πόλεως των Αθηνών συμβάλλει στην ιστορική γνώση του οικιστικού χώρου και ειδικότερα του οδικού δικτύου, εις όφελος μιας πληρέστερης κατανόησης της τωρινής δυναμικής πολεοδομικής ανάπτυξης.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]