Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Νόμισμα και πολιτική στην Ελλάδα 1830-1910

  • ISBN-13: 978-960-221-179-3
  • Αλεξάνδρεια, 1999, Αθήνα
  • 1η έκδ.
  • € 26.50 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 21.0 x 14.0 cm, 653 σελ.


Περιεχόμενα

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (13ος - 20ος ΑΙΩΝΑΣ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ 1833 ΚΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ 1867
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΣΥΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (1868 - 1882)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ (1887 - 1893)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΟΥ 1893
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΟΥ 1893 ΣΤΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 1898
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑ 1908 - 1910
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ