Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Μουσεία και σχολεία

Διάλογος και συνεργασίες: Αναπαραστάσεις και πρακτικές

  • ISBN-13: 978-960-8041-60-8
  • Τυπωθήτω, 2000, Αθήνα
  • 1η έκδ.
  • € 15.92 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 22.0 x 21.0 cm, 134 σελ.


Περιγραφή

Τα μουσεία τις τελευταίες δεκαετίες αλλάζουν. Το ίδιο και οι σχέσεις τους με το κοινό. Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα προτείνονται από όλο και περισσότερα μουσεία κάθε φάσματος, δημόσια ή ιδιωτικά. Το σχολείο κατέχει προνομιούχα θέση μεταξύ του κοινού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των μουσείων. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που συμμετέχουν οργανωμένα στα προτεινόμενα από τα μουσεία εκπαιδευτικά προγράμματα. Τι είδους ανταλλαγές αναπτύσσονται μεταξύ σχολείου και μουσείου; Ποιες είναι οι αναπαραστάσεις και οι παιδαγωγικές πρακτικές των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και των στελεχών των μουσείων; Σ’ αυτά τα ερωτήματα επιχειρεί να δώσει απαντήσεις η παρούσα έκδοση, τόσο με θεωρητικές προσεγγίσεις όσο και με εμπειρικές αναλύσεις διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μουσείων, όπως του Λούβρου και των μουσείων της Θράκης. Χάρη στην σφαιρικότητα των προσεγγίσεων η παρούσα έκδοση απευθύνεται στο ευρύ κοινό: σε φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, όπως επίσης και σε μουσειοπαιδαγωγούς και στελέχη των εκπαιδευτικών πρόγραμμα των μουσείων.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]Περιεχόμενα

Γ. Φλουρής: Πρόλογος
Α. Ζαφειράκου: Μουσεία και σχολεία: Διάλογος και συνεργασίες αναπαραστάσεις και πρακτικές
M. Potvin: Πτυχές στην ελληνική γλυπτική: Μια παιδαγωγική πρόταση στο Λούβρο
Κ. Ξανθοπούλου: Εκπαιδευτικά προγράμματα αρχαιολογικού μουσείου Κομοτηνής
Α. Πεδιαδικάκη: Εκπαιδευτικά προγράμματα με θέματα Βυζαντινής αρχαιολογίας
Α. Ζαφειράκου: Πώς το μουσείο βλέπει το σχολείο
F. Buffet: Προς μια κοινωνιο-διδακτική προσέγγιση της σχέσης μεταξύ σχολείου και μουσείου
Βιογραφικά