Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Κράτος πρόνοιας

Ιστορική εξέλιξη, σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσειςΠεριγραφή

(. . .) Το βιβλίο αυτό γράφτηκε κυρίως για διδακτικούς σκοπούς. Στόχος του είναι να δώσει σε όσους και όσες μελετούν θέματα κοινωνικής πολιτικής μια εισαγωγική, συνοπτική γεύση των κύριων αντιλήψεων οι οποίες συνθέτουν τον σύγχρονο θεωρητικό προβληματισμό για το κράτος πρόνοιας στην ιστορική του διάσταση. Συγχρόνως, ελπίζουμε ότι θα συμβάλει στην προσπάθεια εμπλουτισμού της ελληνικής βιβλιογραφίας για τη θεωρία της κοινωνικής πολιτικής και, με αυτό το σκεπτικό, απευθύνεται τόσο στα συναφή επαγγέλματα, όσο και στο ευρύτερο κοινό. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]Περιεχόμενα

Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ
Κεφάλαιο Πρώτο: Κράτος Πρόνοιας: Εννοιολογικές Αναζητήσεις και Ιδεολογικά Πρότυπα
Κεφάλαιο Δεύτερο: Κύριοι Παράγοντες στην ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας
Κεφάλαιο Τρίτο: Η Συλλογική Ρύθμιση και ο Ρόλος των Φορέων Εξουσίας στις Προκαπιταλιστικές Κοινωνίες
Κεφάλαιο Τέταρτο: Περίοδοι και Στάδια Ανάπτυξης του Κράτους Πρόνοιας
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Κεφάλαιο Πέμπτο: Η Ανάπτυξη του Θεωρητικού Υπόβαθρου της Κοινωνικής Πολιτικής και του Κράτους Πρόνοιας
Κεφάλαιο Έκτο: Επισκόπηση των Κύριων Θεωρητικών Προσεγγίσεων
Κεφάλαιο Έβδομο: Η Νεοφιλελεύθερη Προσέγγιση - Από το laissez-faire στη Νέα Δεξιά
Κεφάλαιο Όγδοο: Η Σοσιαλδημοκρατική Προσέγγιση - Συλλογική Ρύθμιση και Ρεφορμισμός
Κεφάλαιο Ένατο: Η Μαρξιστική Προσέγγιση - Η Αντιφατική Φύση της Κοινωνικής Λειτουργίας του Κράτους
Κεφάλαιο Δέκατο: Η Φεμινιστική Προσέγγιση. Κοινωνική Αναπαραγωγή και Ανισότητα των Δύο Φύλων
Κεφάλαιο Ενδέκατο: Συμπερασματικά Σχόλια - Πρόσφατες Εξελίξεις στην Κοινωνική Πολιτική και τη Θεωρία του Κράτους Πρόνοιας: Παλιά Διλήμματα - Νέοι Προβληματισμοί
Βιβλιογραφία