Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Κοινωνικός σχεδιασμός και αξιολόγηση

Μέθοδοι και πρακτικέςΠεριγραφή

Η σημασία του κοινωνικού σχεδιασμού και της αξιολόγησης στην αποτελεσματικότερη άσκηση της κοινωνικής πολιτικής έγινε κατάδηλη κυρίως στη μεταπολεμική περίοδο, όταν τα κοινωνικά προβλήματα οξύνθηκαν και έγινε συνείδηση ότι αυτά μόνο με την κρατική παρέμβαση μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Με διεπιστημονικές προσεγγίσεις και δάνειες τεχνικές και μεθόδους από άλλους επιστημονικούς χώρους αυτές οι δύο θεματικές σημείωσαν σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, όπως δείχνουν οι διεθνείς εμπειρίες. Οι τομείς προς τους οποίους επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον αφορούν στην ανάπτυξη των διαδικασιών και στη βελτίωση των μεθοδολογικών και αναλυτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται κατά το σχεδιασμό και την αξιολόγηση. Η χώρα μας εμφανίζει καθυστερήσεις τόσο στο θεωρητικό επίπεδο όσο και σε εκείνο των εφαρμογών, και οι λόγοι μπορούν να αναζητηθούν στην περιορισμένης έκτασης ασκούμενη κοινωνική πολιτική μέχρι το τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα και στο χαμηλό επίπεδο των κοινωνικών επιστημών και ιδιαιτέρως της κοινωνικής έρευνας. Δεδομένου ότι αυτή η έκδοση έχει τη μορφή εγχειριδίου, για την πληρέστερη κατανόηση των διαδικασιών και μεθόδων παρατέθηκαν πραγματικές εφαρμογές από το χώρο τόσο του σχεδιασμού όσο και της αξιολόγησης.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]Περιεχόμενα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ Α΄. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ Β΄. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΟΣΜΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ