Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Κοινωνικός και οικονομικός άτλας της Ελλάδας

Οι πόλειςΠεριγραφή

Ο πρώτος τόμος του κοινωνικού και οικονομικού Άτλαντα της Ελλάδας παρουσιάζει χαρτογραφικά, και παράλληλα επιχειρεί να ερμηνεύσει, σημαντικά φαινόμενα και μεγέθη που χαρακτηρίζουν τις ελληνικές πόλεις και την ανάπτυξή τους κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Τα φαινόμενα αυτά εντάσσονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
-αστικοποίηση και αστικό δίκτυο
-το δομημένο περιβάλλον της αστικής μεγέθυνσης
-κοινωνικοδημογραφικές δομές και απασχόληση
-κοινωνικός εξοπλισμός και υποδομές
-στοιχεία εκλογικής γεωγραφίας των πόλεων.