Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Θέματα νεοελληνικής ιστορίας Γ΄ λυκείου

Παρευξείνιος ελληνισμός. Θεωρητικής κατεύθυνσης

  • ISBN-13: 978-960-455-120-0
  • Μεταίχμιο, 2007, Αθήνα
  • 1η έκδ.
  • € 5.07 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 24.0 x 17.0 cm, 384 σελ.


Περιγραφή

Το βιβλίο περιλαμβάνει για το κεφάλαιο "Παρευξείνιος Ελληνισμός": διάγραμμα του περιεχομένου, γλωσσάρι, ερωτήσεις ανάπτυξης (με τις απαντήσεις τους) και κλειστού τύπου, σχολιασμό όλων των πηγών του σχολικού βιβλίου, σχολιασμό συμπληρωματικών πηγών. Επίσης, περιλαμβάνει έναν χρήσιμο και πρακτικό οδηγό για την επεξεργασία των πηγών στις εξετάσεις και κριτήρια αξιολόγησης σε όλη την εξεταστέα ύλη. Στο τέλος του βιβλίου δίνονται οι απαντήσεις σε όλες τις συμπληρωματικές ερωτήσεις κλειστού τύπου και τα κριτήρια αξιολόγησης.