Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής

Θεωρητικές αφετηρίες και εκπαιδευτικά προγράμματα για τη βελτίωση του σχολείου

  • ISBN-13: 978-960-17-0295-7
  • Ύψιλον, 2011, Αθήνα
  • € 15.00 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 24.0 x 17.0 cm, 195 σελ.


Περιγραφή

Το ανά χείρας βιβλίο πραγματεύεται επιλεγμένα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής που σχετίζονται με την κατεξοχήν επίκαιρη συζήτηση για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης, και κατ` επέκταση την ενδυνάμωση του σχολείου. Ειδικότερα, παρουσιάζονται βασικές παράμετροι εκπαιδευτικών πολιτικών με συγκεκριμένες για το αντικείμενο του βιβλίου στοχεύσεις, καθώς και τρόποι ανάπτυξης ευέλικτων και καινοτομικών για τη σχολική εκπαίδευση πολιτικών. Στα πρώτα πέντε κεφάλαια του τόμου αυτού εξετάζονται θεωρητικά ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής που αφορούν στην πολιτική των εκπαιδευτικών αλλαγών, στη σχολική αποτελεσματικότητα, τη βελτίωση και την ενδυνάμωση του σχολείου, στη σχολική κουλτούρα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, στον επαγγελματισμό και την επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού, και στην ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο σε σχέση με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στα επόμενα τρία κεφάλαια εξετάζονται τα πιλοτικά προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας στο δημόσιο ελληνικό σχολείο, που υλοποιήθηκαν κατά το διάστημα 1997-2000 και στόχο είχαν την άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των μαθητών, το Πρόγραμμα `ΜΕΛΙΝΑ - Εκπαίδευση και Πολιτισμός`, που αφορούσε στην ανάπτυξη του πολιτισμού στο σχολείο, και, τέλος, οι απηχήσεις της δυναμικής εκπαιδευτικής παρέμβασης του Προγράμματος αυτού στο σχολείο. Το βιβλίο, που είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Εργαστηρίου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και της Ερευνητικής Ομάδας Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, φιλοδοξεί να συμβάλει δημιουργικά στη συζήτηση για τη βελτίωση του σχολείου.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Δημήτρης Κ. Βεργίδης και Αμαλία Α. Υφαντή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η πολιτική των εκπαιδευτικών αλλαγών και η βελτίωση του σχολείου Αμαλία Α. Υφαντή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Σχολική αποτελεσματικότητα και σχολική ενδυνάμωση Αμαλία Α. Υφαντή και Σταυρούλα Κυριακοπούλου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η σχολική κουλτούρα
Αμαλία Α. Υφαντή και Σταυρούλα Κυριακοπούλου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο επαγγελματισμός και η επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού. Εννοιολογικές προσεγγίσεις
Αμαλία Α. Υφαντή και Βασιλική Σ. Φωτοπούλου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Αμαλία Α. Υφαντή και Γιώργος Βοζαΐτης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Το μετέωρο βήμα μιας απόπειρας για την ανάπτυξη διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών πρακτικών και την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας Τζέλα Βαρνάβα-Σκούρα και Δημήτρης Κ. Βεργίδης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Το Πρόγραμμα 'ΜΕΛΙΝΑ - Εκπαίδευση και Πολιτισμός'. Ένα βότσαλο στη λίμνη
Δημήτρης Κ. Βεργίδης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Από τα εκπαιδευτικά προγράμματα τι μένει στα σχολεία; Η περίπτωση του Προγράμματος 'ΜΕΛΙΝΑ - Εκπαίδευση και Πολιτισμός' μετά την πειραματική εφαρμογή του Δημήτρης Κ. Βεργίδης και Διονυσία Τουρκάκη
Βιογραφικά Στοιχεία Συγγραφέων