Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Η πολεμική κατοχή στο διεθνές δίκαιο

Θεματική Ταξινόμηση

Περιγραφή

Το δίκαιο της πολεμικής κατοχής αντιμετωπιζόταν για πολλά χρόνια ως ένας αναχρονισμός, ουσιαστικά το κατάλοιπο μιας άλλης εποχής. Μια γρήγορη επισκόπηση της νομικής βιβλιογραφίας αποκαλύπτει τη φανερή έλλειψη ενδιαφέροντος για αυτό το δικαιϊκό πεδίο, σαν να θεσπίστηκε το δίκαιο της πολεμικής κατοχής άπαξ με την υιοθέτηση της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης και το τέλος της κατοχής στη Γερμανία και την Ιαπωνία. Ακόμα και η περίπτωση των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών δεν έχει προκαλέσει ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον έξω από τα σύνορα του Ισραήλ.
Σχεδόν εξήντα χρόνια αργότερα, η κατοχή του Ιράκ πυροδότησε το ενδιαφέρον για το δίκαιο της πολεμικής κατοχής, και ανέδειξε τα κενά του ενόψει των νομικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών αλλαγών που είχαν ήδη συντελεστεί, και τα οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύγχρονης έριδας. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]Περιεχόμενα

Πρόλογος
- Εισαγωγικό σημείωμα του συγγραφέα
- Η εννοιολογική προέλευση της πολεμικής κατοχής
Γενικά
Η συμβολή των δημοσιολόγων του Διαφωτισμού
Οι εξελίξεις μετά τη Γαλλική Επανάσταση
- Το ρυθμιστικό πλαίσιο της πολεμικής κατοχής
Πρώιμες απόπειρες για τη ρύθμιση της πολεμικής κατοχής
Το ζήτημα της πολεμικής κατοχής στις Συνδιασκέψεις Ειρήνης της Χάγης
Γενικές επισημάνσεις
Οι Συνδιασκέψεις Ειρήνης της Χάγης
Σκοπός και αντικείμενο ρύθμισης των Συμβάσεων της Χάγης
Η ισχύς των Συμβάσεων της Χάγης
Το πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών της Χάγης
Η Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης
Γενικές επισημάνσεις
Η Διάσκεψη της Γενεύης
Η ισχύς της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης
Το πεδίο εφαρμογής της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης
Το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο (1977)
Γενικές επισημάνσεις
Η ισχύς του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου
Το πεδίο εφαρμογής του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου
Άλλες πηγές
Γενικές επισημάνσεις
Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά δικαιώματα
Η Σύμβαση για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας
Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Η θέση της Διαμερικανικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του ανθρώπου και της Διαφρικανικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών
Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
- Χώρος και χρόνος στην πολεμική κατοχή
Έναρξη της πολεμικής κατοχής
Ο αποτελεσματικός έλεγχος
Η συναίνεση
Λήξη της πολεμικής κατοχής
Το καθεστώς της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης
Η λήξη της πολεμικής κατοχής με συνθήκη ειρήνης
Η λήξη της πολεμικής κατοχής με Απόφαση του Συμβουλίου ασφαλείας
Η περίπτωση της επανάληψης των εχθροπραξιών
Η μετατροπή της πολεμικής σε ειρηνική κατοχή
Η λήξη της πολεμικής κατοχής με μονομερή πράξη της κατέχουσας δύναμης
Η παρατεταμένη πολεμική κατοχή
- Εξουσίες και υποχρεώσεις της κατέχουσας δύναμης
Γενικές επισημάνσεις
Εξουσίες της κατέχουσας δύναμης
Υποχρεώσεις της κατέχουσας δύναμης
Η υποχρέωση παροχής προστασίας σε ειδικές κατηγορίες ατόμων και υπηρεσιών
Επίλογος
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο όρων
Ευρετήριο νομολογίας