Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Η παιδαγωγική του γραμματισμού με βάση τα κειμενικά είδη

  • ISBN-13: 978-960-467-258-5
  • Κυριακίδη Αφοί, 2011, Θεσσαλονίκη
  • 1η έκδ.
  • € 19.00 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 21.0 x 14.0 cm, 368 σελ.


Περιγραφή

Αντικείμενο του βιβλίου αυτού αποτελεί η πρόταση των Αυστραλών θεωρητικών των κειμενικών ειδών για την εκμάθηση και διδασκαλία του γραμματισμού σ` όλο το φάσμα του σχολικού προγράμματος, γνωστή διεθνώς ως `Παιδαγωγική του γραμματισμού με βάση τα κειμενικά είδη` (Australian genre-based literacy pedagogy). Κύριος σκοπός της μελέτης είναι να παρουσιάσει, να συζητήσει και να αξιολογήσει τόσο τη θεωρία των κειμενικών ειδών, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Συστημικής-Λειτουργικής Γλωσσολογίας του Halliday, όσο και τις στρατηγικές μάθησης και διδασκαλίας των κειμενικών ειδών με τις αντίστοιχες εφαρμογές σε ποικίλους τύπους σχολείων της Αυστραλίας. Μέσα από την ολοκληρωμένη παρουσίαση της γλωσσοπαιδαγωγικής αυτής προσέγγισης, το βιβλίο επιχειρεί να συμβάλει στον εμπλουτισμό της σχετικής με τη γλωσσική αγωγή προβληματικής, προτείνοντας εναλλακτικές και ερευνητικά τεκμηριωμένες θεωρήσεις και πρακτικές στον νευραλγικό αυτόν τομέα.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
1. Το κειμενικό είδος στην εκπαίδευση: εισαγωγή και οριοθέτηση
2. Η εκπαιδευτική και κοινωνική αφετηρία της προσέγγισης των κειμενικών ειδών της Αυστραλίας
3. Ιστορική εξέλιξη
4. Γλωσσολογικές αρχές της προσέγγισης των κειμενικών ειδών
4.1. Βασικές θέσεις για τη γλώσσα και τη γλωσσική χρήση: κείμενο και συγκείμενο, κειμενικό είδος και επίπεδο ύφους
4.2. Η γλωσσική θεωρία του συγκειμένου του Ι.Κ. Μ&Γΐίη
4.2.1. Γλώσσα, επίπεδο ύφους, κειμενικό είδος και ιδεολογία
4.2.2. Η αναθεωρημένη εκδοχή της ιδεολογίας
4.2.3. Οι συνέπειες στη μάθηση και διδασκαλία της γλώσσας
4.3. Η κοινωνική-κριτική θεωρία της γλώσσας του
4.3.1. Κειμενικό είδος, επίπεδο ύφους και τύπος λόγου
4.3.2. Οι συνέπειες στη μάθηση και διδασκαλία της γλώσσας
5. 'Προς μία Ρητή Παιδαγωγική της Σύνθεσης της Πολιτισμικής Ποικιλίας και της Κοινωνικής Πρόσβασης': θεμελιώδεις αρχές της παιδαγωγικής του γραμματισμού με βάση τα κειμενικά είδη
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
6. Η συστημική-λειτουργική προσέγγιση της μάθησης και διδασκαλίας του γραμματισμού με βάση τα κειμενικά είδη
6.1. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
6.1.1. Τα κειμενικά είδη-κλειδιά
6.1.2. Η διδασκαλία ως κειμενικό είδος
6.1.3. Το μοντέλο 'του τροχού'
6.1.4. Πρακτικές εφαρμογές
6.1.5. Ερευνητικά δεδομένα από την αξιολόγηση των εφαρμογών
6.2. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
6.2.1. Τα κειμενικά είδη-κλειδιά και ενδεικτικές μαθησιακές διαδρομές
6.2.2. Η αναθεωρημένη εκδοχή του μοντέλου 'του τροχού'
6.2.3. Πρακτικές εφαρμογές
6.2.4. Κριτική θεώρηση του μοντέλου 'του τροχού'
7. Η διαδικαστική προσέγγιση της μάθησης και διδασκαλίας του γραμματισμού με βάση τα κειμενικά είδη
7.1. Τα κειμενικά είδη ως διαδικασίες
7.2. Το διαδικαστικό μοντέλο μάθησης και διδασκαλίας
7.3. Πρακτικές εφαρμογές
7.3.1. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
7.3.2. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
7.4. Η αναθεωρημένη εκδοχή του διαδικαστικού μοντέλου
8. Οι νεότερες τάσεις: Έμφαση στον κριτικό (πολυ)γραμματισμό
ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΣΚΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1: Χρήσεις των κειμενικών ειδών στο σχολικό πρόγραμμα και την κοινωνική ζωή
2: Εκπαιδευτικό υλικό προγραμμάτων της συστημικής-λειτουργικής προσέγγισης
3: Εκπαιδευτικό υλικό προγραμμάτων της διαδικαστικής προσέγγισης
4: Εκπαιδευτικό υλικό προγραμμάτων της κριτικής-πολυσημειωτικής προσέγγισης