Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Η νεοελληνική γλώσσα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Διδακτική μεθοδολογία και αξιλόγηση αναλυτικού προγράμματος

  • ISBN-13: 978-960-218-781-4
  • Κριτική, 2012, Αθήνα
  • 1η έκδ.
  • € 31.85 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 24.0 x 17.0 cm, 496 σελ.


Περιγραφή

...Στην πραγματικότητα τα μαθήματα που περιλαμβάνει το Αναλυτικό Πρόγραμμα, είναι τρόποι κατασκευής γνώσης πρόσφορης για διδασκαλία. Είναι τρόποι με τους οποίους κατασκευάζονται σώματα γνώσης, που το καθένα έχει την ιδιαιτερότητά του, γιατί είναι περιεκτικό. Ακόμα, αναφέρεται ή προέρχεται από μια ειδική περιοχή, πραγματεύεται κάποια φαινόμενα που το χαρακτηρίζουν, έχει τους δικούς του κανόνες και διαμορφώνει τη δική του ιστορία.
Αυτά τα στοιχεία, μάλιστα, εξασφαλίζουν την ταυτότητα και την ενότητά του στην ανάπτυξη ή έκθεση της ύλης...
...Η επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας αναδεικνύεται με την αποδοχή του ότι η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική συμπεριφορά και του ότι η σχολική τάξη προσλαμβάνεται ως δεδομένο κοινωνικό περιβάλλον.
Μέσα σ` αυτό το σχολικό κοινωνικό περιβάλλον η γλώσσα διδάσκεται συστηματικά και, την ίδια στιγμή, χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση των συνθηκών επιτέλεσης του μαθήματος. Στο χώρο της σχολικής τάξης, επομένως, συντελείται η επέκταση-επαύξηση των δυνατοτήτων για επικοινωνιακή αλληλεπίδραση...
...Βασική αρχή, επίσης, συνιστά ο ολιστικός χαρακτήρας της επικοινωνιακής διδασκαλίας, καθώς οι μαθητές εμπλέκονται σε παραγωγικές και προσληπτικές διαδικασίες, πολλές από τις οποίες εκδηλώνονται ταυτόχρονα και όχι απομονωμένες η μία από την άλλη. Έμφαση δίνεται τόσο στις δραστηριότητες και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων όσο και στη μορφή και στις λειτουργίες και όχι μόνο σε ένα από αυτά τα στοιχεία... Έχει αποδειχθεί ότι η επιμονή αποκλειστικά στο μήνυμα κατά τη γλωσσική διδασκαλία, χωρίς παράλληλη ενασχόληση και με στοιχεία μορφής, μπορεί να οδηγήσει σε παγίωση των εσφαλμένων τύπων στις νοητικές γλωσσικές υποδομές του μαθητή.
Το αποτέλεσμα είναι να επιτυγχάνεται η ευχέρεια αλλά όχι η ακρίβεια λόγου και η σημασία να δίνεται στην καλλιέργεια κυρίως της πραγματολογικής και της κειμενικής ικανότητας και όχι στην ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας...


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΜΕΡΟΣ Ι - ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Η ταυτότητα του μαθήματος 'Νέα Ελληνικά'
2. 'Αρχαία Ελληνικά' και 'Νέα Ελληνικά': Από την αλληλοϋπονόμευση στη διδακτική αξιοποίηση της διαχρονίας και της συνέχειας της Γλώσσας
3. Νέα Ελληνικά: Γλώσσα και Λογοτεχνία (1929-1984)
4. Γλωσσική Πολιτική στην Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
ΜΕΡΟΣ ΙΙ - Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
1. Η οργάνωση του Αναλυτικού Προγράμματος (ΑΠ)
2. Αναλυτικό Πρόγραμμα και Σχολικό Εγχειρίδιο
3. Γλωσσοπαιδαγωγικές διαστάσεις της προβληματικής για τη διδασκαλία της Μητρικής Γλώσσας
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1984-2012)
1. Αξιολόγηση του Αναλυτικού Προγράμματος του 1984
2. Το Πρόγραμμα Σπουδών του 1999 και η προσδοκία αξιοποίησής του
3. Αξιολόγηση των ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ του 2003
ΜΕΡΟΣ IV - ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΣ ΚΑΙ ΔΕΠΠΣ ΤΟΥ 2003
1. Οι παιδαγωγικοί παράγοντες και η οργάνωση της διδασκαλίας στα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ του 2003
ΜΕΡΟΣ V - Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
1. Προβληματική της Επικοινωνιακής Διδασκαλίας της Γλώσσας
2. Εφαρμογές διδασκαλίας
ΜΕΡΟΣ VI - ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
1. Διδακτική αξιοποίηση της σχέσης Γλώσσας και Λογοτεχνίας
2. Αξιοποίηση της Θεωρίας της Πρόσληψης στη συγκειμενοποιημένη ανάγνωση διηγήματος
3. Διδασκαλία σε τάξεις αναγνωστικά ανομοιογενείς
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ