Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Η μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών

Μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση

  • ISBN-13: 978-960-343-411-5
  • Κυριακίδη Αφοί, 1997, Θεσσαλονίκη
  • 1η έκδ.
  • € 15.46 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 21.0 x 14.0 cm, 325 σελ.


Περιγραφή

Η σειρά «Παιδαγωγική και Εκπαίδευση» φιλοδοξεί να εμπλουτίσει την ελληνική παιδαγωγική βιβλιογραφία τόσο με μεταφράσεις έγκυρων ξενόγλωσσων δημοσιευμάτων όσο και με πρωτότυπα έργα Ελλήνων παιδαγωγών. Η σειρά απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, σπουδαστές και σε όσους προβληματίζονται γύρω από θέματα Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης.
Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται ένα σημαντικό και επίκαιρο θέμα της Παιδαγωγικής του Σχολείου, τη μικροδιδασκαλία. Στο πρώτο μέρος του θεμελιώνεται επιστημονικά το αντικείμενο της μικροδιδασκαλίας, παρατίθενται μοντέλα μικροδιδασκαλίας που εφαρμόζονται διεθνώς και στον ελληνόγλωσσο χώρο και γίνεται ανασκόπηση της σπουδαιότερης ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης, σχετικής βιβλιογραφίας. Στο δεύτερο μέρος εκτίθενται, ερμηνεύονται, συζητούνται τα πορίσματα της έρευνας και διατυπώνονται σχετικές προτάσεις που μπορούν να φανούν χρήσιμες στις Σχολές Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Στο τρίτο μέρος παρατίθενται παραδείγματα άσκησης διδακτικών δεξιοτήτων που εφαρμόζονται στη μικροδιδασκαλία.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]Περιεχόμενα

Πρόλογος
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Προσδιορισμός και θεωρητική θεμελίωση της μικροδιδασκαλίας
2. Μοντέλα μικροδιδασκαλίας στην εκπαίδευση των εκπαιδευομένων εκπαιδευτικών
3. Η μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση των υποψηφίων και των υπηρετούντων Ελλήνων εκπαιδευτικών - Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΡΕΥΝΑ - Η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
1. Αφετηρία, στόχος και μεθοδολογία της έρευνας
2. Ανάλυση των δεδομένων - πορίσματα της έρευνας
2.1. Ανάλυση των δεδομένων του συνολικού δείγματος
2.2. Ανάλυση των δεδομένων του δείγματος από το Α.Π.Θ.
2.3. Ανάλυση των δεδομένων του δείγματος από το Δ.Π.Θ.
2.4. Ανάλυση των δεδομένων του δείγματος από τη ΣΕΛΕΤΕ
2.5. Συσχέτιση ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών
2.6. Ανάλυση παραγόντων
3. Διαπιστώσεις, συμπεράσματα και προτάσεις
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Επίλογος
Zusammenfassung
Σημειώσεις
Βιβλιογραφία
Παράρτημα (πίνακες ανάλυσης παραγόντων, επιστολή και ερωτηματολόγιο)