Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Η μεταβολή και η ταυτότητα στη φιλοσοφία του Ηράκλειτου

Θεματική Ταξινόμηση

Περιγραφή

Η πραγματεία αυτή έχει ως στόχο της την πρωτότυπη κατάδειξη της συμπαντικής σκέψης του Ηράκλειτου, συγκεκριμένα ως προς το θέμα: «Μεταβολή και ταυτότητα του κόσμου και του Είναι». Τι σημαίνει ότι ο Ηράκλειτος σκέπτεται τη μεταβολή και την ταυτότητα του κόσμου και του Είναι; Σημαίνει ότι ο Ηράκλειτος σκέπτεται ταυτόχρονα τον κόσμο και το Είναι ως μεταβολή και ταυτότητα μαζί, κι όχι το ένα ή το άλλο μόνο, ενάντια μεταξύ τους, όπως έχει θεωρηθεί έως σήμερα. Σημαίνει ότι σκέπτεται τον κόσμο και το Είναι ως αιώνια μεταβαλλόμενο και ίδιο ταυτόχρονα, κάνοντας πρώτος μία κοσμολογία, η οποία συναντά σήμερα τις πιο πρόσφατες αστροφυσικές θεωρίες με έναν τρόπο πράγματι αξιοθαύμαστο. Σημαίνει ότι ο Ηράκλειτος είναι ταυτόχρονα ο φιλόσοφος της αιώνιας μεταβολής και ταυτότητας. Απώτερος σκοπός αυτής της πραγματείας είναι η διόρθωση της από αρχαίων χρόνων παρερμήνευσης του Ηράκλειτου μόνο ως φιλοσόφου της μεταβολής, και η εκ νέου ανάδειξή του ταυτόχρονα και ως φιλοσόφου της ταυτότητας, όσον αφορά στον κόσμο και στο Είναι. Επίσης, σκοπός της παρούσης πραγματείας είναι και η ταυτόχρονη διόρθωση της παρερμήνευσης του Ηράκλειτου μόνο ως φιλοσόφου του Γίγνεσθαι, και η εκ νέου ανάδειξή του ταυτόχρονα και ως φιλοσόφου του Είναι, καταδεικνύοντας έτσι την ιδιότυπη κατ` αυτόν φύση του συμπαντικού Γίγνεσθαι-Είναι ως αιτίου της μεταβολής και ταυτότητας του σύμπαντος κόσμου.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ
1.1. Η κοσμολογική ερμηνεία της μεταβολής
1.1.1. Η μεταφορά του ποταμού
1.1.2. Η μεταφορά του κυκεώνος
1.1.3. Τα αιτία της μεταβολής
Ι. Ο χρόνος (ώραι)
ΙΙ. Ο κάματος
1.1.4. Η μεταβολή εν πάντα
1.2. Η οντολογική ερμηνεία της μεταβολής
1.2.1. Η μεταβολή του πυρός
1.2.2. Η μεταβολή του θεού
1.2.3. Είναι και μεταβολή
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ
2.1. Η κοσμολογική ερμηνεία της ταυτότητας
2.1.1. Είς, κοινός και αυτός κόσμος
2.1.2. Η μεταφορά του ποταμού
2.1.3. Η μεταφορά του κυκεώνος
2.1.4. Εν πάντα
2.2. Η οντολογική ερμηνεία της ταυτότητας: η ταυτότητα στις εκφάνσεις του Είναι
2.2.1. Πύρ
2.2.2. Λόγος
2.2.3. Θεός
2.2.4. Έρις
2.2.5. Δίκη
2.2.6. Πόλεμος
2.2.7. Αιών
2.2.8. Σοφόν
2.2.9. Χρησμοσύνη ή χρεώ και κόρος
2.2.10. Κεραυνός
2.2.11. Νόμος
2.2.12. Γνώμη
2.2.13. Είναι και ταυτότητα
Επίλογος
Summary
Βιβλιογραφία
Πίνακες
Ευρετήριο