Δεν είστε συνδεδεμένος


Δημιουργία λογαριασμού
  • Από Εώς

Η μέθοδος Project στη θεωρία και στην πράξη

  • ISBN-13: 978-960-343-678-2
  • Κυριακίδη Αφοί, 2002, Θεσσαλονίκη
  • € 17.89 (περ ΦΠΑ 6%)
  • Χαρτόδετο
  • 23.0 x 16.0 cm, 247 σελ.


Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται μια επίκαιρη μέθοδος διδασκαλίας, η μέθοδος project, που στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία υπάρχουν ισχνές αναφορές. Στο πρώτο μέρος, γίνεται θεωρητική προσέγγιση της μεθόδου, κάνοντας λόγο για τη θεμελίωση, την τεχνική, τα διάφορα μοντέλα και τις προοπτικές εφαρμογής της. Στο δεύτερο μέρος, δίνονται παραδείγματα εφαρμογής της μεθόδου project από γνωστικά αντικείμενα του Δημοτικού Σχολείου. Πρόκειται για εργασία που μπορεί να συμβάλλει στη διδακτική βελτίωση των εκπαιδευτικών.